to be defined by country

Kvalitet för alla

Miljö- och kvalitetskrav

Egna märken ger oss möjlighet att ställa krav. Den allra största delen av vårt sortiment utgörs av så kallade egenmärkesvaror, det vill säga varumärken som bara finns hos oss på Lidl. Det ger oss stor kontroll över hela kedjan – från produktutveckling och inköp via kvalitetssäkring till försäljning i våra butiker. Kvalitetskraven på våra egenmärkesvaror är höga, och följs ständigt upp genom egenkontroll och revisioner. Inköpsprocessen är kärnan i vår affärsmodell: Vi köper in stora volymer med få mellanhänder, vilket gör att vi kan ställa höga krav när det gäller både kvalitet och hållbarhet. För våra kunder innebär det produkter av hög kvalitet till låga priser.

För att få leverera livsmedel till Lidl behöver leverantören uppfylla kriterierna i någon av certifieringarna BRC, IFS eller FSSC 22 000 för livsmedelssäkerhet. Om detta krav inte uppfylls kan samarbetet inledas först när leverantören har en plan och en påbörjad process för att uppnå certifieringen.

Utöver certifieringar från utomstående organisationer följer Lidl ett antal egna kvalitetskriterier. Våra produkter får till exempel inte innehålla härdade fetter, azofärger eller genmodifierade ingredienser (GMO). När det gäller frukt och grönt har Lidl internationellt – tillsammans med våra leverantörer – arbetat fram en gräns för växtskyddsmedel, som får uppgå till högst en tredjedel av EU:s lagstadgade maxnivåer. Lidl internationellt har också formulerat målet att senast 2020 fasa ut samtliga farliga kemikalier som definierats av Greenpeace vid tillverkningen av våra egenmärkesvaror inom textilier och skor.

Vi har även gjort andra ställningstaganden, som att enbart sälja ägg från frigående höns, även som ingrediens. All ananas är hållbarhetsmärkt och våra bananer är antingen ekologiska eller märkta med Rainforest Alliance eller Fairtrade. Vi valde även att inte sälja jätteräkor under en tid när inga tillräckligt hållbara alternativ fanns att köpa in. Nu har vi dock bestämt oss för att ta in ASC-certifierade jätteräkor från hållbara odlingar i vårt sortiment.

Vårt långsiktiga mål är att alla våra egenmärkesvaror som innehåller kaffe, te, kakao och palmolja ska vara godkända enligt någon av certifieringarna Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance, en ekologisk certifiering alternativt RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) beroende på råvara. Här kan du läsa mer om våra råvarupolicies.

100 procent hållbart certifierad* kakao i våra egna märkesvaror. För mer information läs vår policy för kakao. 

100 procent hållbart certifierat* kaffe i våra egna märkesvaror ska vara genomförd december 2017. För mer information läs vår policy för kaffe.

100 procent segregerad RSPO-certifierad palmolja i våra egna märkesvaror ska vara genomförd december 2017. Lidls egna svenska märkesvaror innehåller certifierad palmolja enligt RSPOs kriterier. Lidl internationellt är sedan 2013 medlemmar i organisationen RSPO för att bidra till en mer hållbar odling av palmolja.
För mer information läs vår policy för palmolja.

100 procent hållbart certifierat* te i våra egna märkesvaror ska vara genomförd december 2018.För mer information läs vår policy för te.

Hållbara inköp av fisk och skaldjur under våra egna märkesvaror i det fasta sortimentet, i varugrupperna djupfryst fisk, förädlad fisk, fiskdelikatesser, fiskkonserver och färsk fisk. För mer information läs vår policy för fisk. 

Ansvarsfullt inköp gällande det färska sortimentet av frukt och grönt. För mer information läs vår policy för frukt och grönt.

100 % certifierade blommor och plantor. För mer information läs vår policy för blommor och plantor.

Ansvarsfullt arbete gällande kost och hälsa, läs mer om våran policy om en hälsomedveten kost.

Styrdokument avseende mänskliga rättigheter och miljö (due diligence-process) vid inköp av kommersiella varor.

Sedan hösten 2018 är Lidl Sverige en del av nätverket Sojadialogen. Det är ett branschöverskridande initiativ i Sverige som syftar till att bidra till utveckling av och efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Initiativet består av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag.
Soja som används i Lidls egna märkesvaror eller soja som används i foder för tillverkning av våra egna märkesvaror med animaliskt ursprung är certifierad eller motsvarande sojamängd täcks av certifikat från RTRS (Roundtable on Sustainable Soy) eller ProTerra.

Råvarupolicy gällande ägg.

Råvarupolicy gällande soja.

* Med certifierad odling menas att odlingen är kontrollerad och certifierad enligt någon av följande oberoende certifieringar; Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance eller en ekologisk certifiering.