Policyer för kvalitet och hållbarhet

Högsta kvalitet till bästa pris är Lidls affärsidé och löfte till kunderna. Här ingår att verka för ansvarsfull och hållbar produktion av livsmedel och andra varor. Arbetet underlättas av att Lidl främst säljer egna märkesvaror och köper in stora volymer med få mellanhänder. Det sättet att jobba ger ökad kontroll och möjlighet att ställa krav.


Här hittar du Lidls policyer för kvalitet och hållbarhet.

 

Uppförandekod

Lidl uppförandekod baseras på internationella föreskrifter och principer från FN, ILO och OECD och är ett krav i samtliga i samtliga leverantörsavtal.

 

Mänskliga rättigheter

Lidl Sverige tar hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö vid inköp av kommersiella varor.

För Lidl Sverige gäller också Schwarz-gruppens policy för mänskliga rättigheter.

Lidl Sverige tar hänsyn till mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

 

Hälsomedveten kost

Lidl utvecklar ständigt sortimentet för kundernas hälsa.

 

Kritiska råvaror i Lidls egna varumärken

Lidl tar särskild hänsyn vid inköp av råvaror som är förknippade med stora miljömässiga och sociala utmaningar, så kallade kritiska råvaror. Det gör vi genom att använda märkningar för certifierade odlingar och hållbara inköp, så som Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance, EU-lövet/KRAV, RSPO och MSC/ASC beroende på råvara. Våra ställningstaganden och krav finns samlade i policyer för respektive råvara.

All kakao, även när kakao används som en mindre ingrediens, kommer från certifierade odlingar.

Allt kaffe kommer från certifierade odlingar.

Allt te kommer från certifierade odlingar.

All palmolja är certifierad.

All soja är certifierad alternativt täcks av certifikat för motsvarande mängd. Det gäller även soja som används i foder till djuruppfödning. 

Alla blommor och plantor kommer från certifierade odlingar.

All fisk i det fasta sortimentet är certifierad.

 

Ägg

Lidl säljer enbart ägg från frigående höns. Det gäller även då ägg ingår som ingrediens.

 

Frukt och grönt

Lidl har strikta krav på frukt och grönt. Bland annat begränsar vi användningen av bekämpningsmedel samt tillämpar en rad standarder och certifieringar.

 

Vatten

Sötvatten är en av våra viktigaste resurser. Tillgången på sötvatten minskar till följd av klimatförändringar och utsläpp och genom certifieringar och projekt kan vi bidra till bättre vattentillgång.

 

Mikroplast

Lidl har strikta krav på mikroplaster och säljer inte kosmetika innehållande mikroplaster.