Färskvatten

Färskvatten

Varje droppe räknas – Spara vatten på ett enkelt sätt

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet - alla människor ska ha tillgång till rent vatten att dricka och för att tvätta sig med. För Lidl är färskvatten en viktig fråga då det är nödvändigt för tillverkning av industri- och jordbruksprodukter. Genom att minska vår egen vattenförbrukning och vidta åtgärder i våra värdekedjor främjar vi aktivt en ansvarsfull vattenanvändning.

 

Utöver att förbättra vattenanvändningen i leveranskedjan vill vi även uppmuntra till medvetenhet om hur vatten förbrukas genom att förse våra varor med etiketten ”save water”. Etiketten placeras på baksidan av förpackningen till utvalda produkter som kräver vatten när man ska använda dem såsom tandkräm, schampo med mera. Som kund har man då möjlighet att uppmärksamma och minska sin vattenförbrukning vid användning av produkten. Alla kan göra något för att minska sin egen vattenförbrukning och på så sätt bidra till att bevara våra vattenresurser.

Tips för att spara vatten