OM LIDL FUTURE INITIATIVES

Genom Lidl Future Initiatives ger Lidl Sverige stöd till hållbarhetsprojekt som löser utmaningar utanför den egna verksamheten. Det sker genom utmaningsdrivna utlysningar och tävlingar (Challenge Awards).

Pengarna har Lidls kunder bidragit till genom en prishöjning på plastbärkassar 1 juni 2018 till 30 april 2020 som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. Hela prishöjningen på 50 öre exklusive moms har oavkortat gått till Lidl Future Initiatives för finansiering av hållbarhetsprojekt i Sverige.

ÅRETS UTLYSNING: HÅLLBARHETSAKUTEN

Genom 2020 års tema ”Hållbarhetsakuten” söker Lidl Sverige projekt som kan lösa de akuta omställningsutmaningar som produktion och konsumtion av mat och livsmedel står inför. Lidl Sverige kommer att stödja tidskritiska projekt som här och nu kan påskynda omställningen mot hållbara livsmedelssystem.

Årets ansökningsperiod är öppen 17 augusti till 13 september. Förutom att rikta sig till högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut likt föregående år, är även innovativa företag och andra aktörer med möjlighet att bidra till omställningen välkomna att ansöka om stöd. Beslut om ansökningarna kommer att bedömas av en extern expertpanel bestående av ledande representanter för innovationssystem och forskning. Utvalda projekt som går vidare i processen presenteras sedan för en jury bestående av representanter från Lidl. Vinnarna prisas den 12 november 2020.

Läs mer om utlysningen på hallbarhetsakuten.lidl.se.

TIDIGARE UTLYSNING: PLASTUTMANINGEN

Under år 2019 utlyste Lidl Sverige 10 miljoner kronor genom Plastutmaningen för att stödja hållbarhetsprojekt som handlade om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. Utlysningen var öppen för högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut. Intresset var stort och av 27 kvalitativa ansökningar utsågs fem pristagare: Friluftsfrämjandet, Karlstads universitetet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise Solvolys. Gemensamt för pristagarna är deras fokus på olika typer av återvinning av plast som idag är svår eller omöjlig att återvinna, att sluta kretsloppet eller att verka kunskapshöjande mot konsument, framförallt barn och ungdom, såväl som mot förpackningsutvecklare.

Läs mer om vinnarna av Plastutmaningen och deras fantastiska projekt på plastutmaningen.lidl.se.