Grönsaker

Lidl Future Initiatives

LIDL FUTURE INITIATIVES

Genom Lidl Future Initiatives ger Lidl Sverige stöd till hållbarhetsprojekt som löser utmaningar utanför den egna verksamheten. Under 2019 genomfördes Plastutmaningen, under 2020 Hållbarhetsakuten och totalt har 21 miljoner kronor delats ut till projekt som bidrar till att göra världen bättre för framtida generationer.

De pengar som delats ut har Lidls kunder bidragit med genom en prishöjning på plastbärkassar från juni 2018 till april 2020. Hela höjningen på 50 öre exklusive moms har gått till Lidl Future Initiatives för finansiering av hållbarhetsprojekt i Sverige.

 

PLASTUTMANINGEN

Under år 2019 utlyste Lidl Sverige 10 miljoner kronor genom Plastutmaningen för att stödja hållbarhetsprojekt som handlade om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. Utlysningen var öppen för högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut.

Intresset var stort och av 27 kvalitativa ansökningar utsågs fem pristagare: Friluftsfrämjandet, Karlstads universitetet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise Solvolys. Gemensamt för pristagarna är deras fokus på olika typer av återvinning av plast som idag är svår eller omöjlig att återvinna, att sluta kretsloppet eller att verka kunskapshöjande mot konsument, framförallt barn och ungdom, såväl som mot förpackningsutvecklare.

Läs mer om vinnarna av Plastutmaningen och deras fantastiska projekt på plastutmaningen.lidl.se.

SKOGSMULLE – EN VINNARE I PLASTUTMANINGEN

En av fem pristagare i Plastutmaningen 2019 var Friluftsfrämjandet. De ville öka barns engagemang mot miljöförstöring och nedskräpning av plaster i naturen. Lösningen? Skogsmulle och hans vänner!

Friluftsfrämjandet tilldelades en summa på 486 000 SEK från Lidl Future Initiatives för att kunna nå ut till fler barn med kunskap om utmaningar med plast i naturen. Sagoböckerna med Skogsmulle är en del i Friluftsfrämjandets nysatsning på Skogsmulleverksamheten som inleddes under 2020. Skogsmulle har moderniserats både till utseende och berättarmässigt för att tilltala dagens barn. Nu är berättelsen om Skogsmulle och den ledsna fågeln klar och finns äntligen tillgänglig för dig som kund.

Skogsmulle och den ledsna fågeln

Skogsmulle och den ledsna fågeln är en varm, medryckande och vacker sagoberättelse, med ett viktigt pedagogiskt budskap. I boken får läsaren tillsammans med Skogsmulle och hans vänner lära sig hur plast i haven och skräp i naturen påverkar miljön och de djur som bor där.

Böckerna om Skogsmulle och tillhörande pysselböcker finns i samtliga av Lidls butiker från den 15 mars 2020 och så länge lagret räcker. 

 

Skogsmulle

HÅLLBARHETSAKUTEN

Livsmedelsindustrin har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Lidl Sverige vill vara en aktiv och pådrivande aktör och utlyste under 2020 hela 11 miljoner kronor genom Hållbarhetsakuten. Syftet med Hållbarhetsakuten är att stötta hållbarhetsprojekt utanför den egna verksamheten som kan lösa de utmaningar som produktion och konsumtion av mat och livsmedel står inför.

Förutom att rikta sig till högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut som under Plastutmaningen, var även innovativa företag och andra aktörer med möjlighet att bidra till omställningen välkomna att ansöka om stöd. Ansökningarna bedömdes av en extern expertpanel bestående av ledande representanter för innovationssystem och forskning.

Intresset var oerhört stort och av 122 kvalitativa ansökningar utsågs fem pristagare:  Renahav Sverige AB, Robust Seed Technology A&F AB, Saveggy AB i samarbete med Lunds Universitet, Inkonova AB i samarbete med RISE samt Rädda Barnen som blev framröstat av kunderna. Vinnarnas gemensamma nämnare är samverkan, innovation och nytänkande idéer som skapar förändringar och skyndar på omställningen till nytta för alla konsumenter. Projekten täcker allt från en ätbar matförpackning till fiskfoder baserat på matsvinn.

Läs mer om vinnarna av Hållbarhetsakuten och deras spännande projekt på hallbarhetsakuten.lidl.se.