Kvinna och barn utanför Lidl-butik

Hållbarhet

Samhällsengagemang

Utöver sponsring och gåvor samarbetar Lidl med en rad olika organisationer och deltar i olika nätverk med inriktning på företags samhällsansvar. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är också att föra kontinuerlig dialog med konsument- och miljöorganisationer, branschorganisationer och andra intressegrupper.

Stöd till ideella organisationer

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver. Deras verksamhet fokuserar på att samla in pengar till barncancerforskning och ge stöd till de cirka 300 familjer som varje år drabbas av ett cancerbesked. Målet på lång sikt är att nå en hundraprocentig överlevnad för de barn som drabbas av cancer. Läs mer om deras arbete här.

Vi stödjer Barncancerfondens verksamhet sedan flera år tillbaka, och är sedan 2012 en av deras huvudpartners. Vi deltar vid insamlingskampanjer och säljer till exempel varor i våra butiker där en del av försäljningen går till Barncancerfonden. Likaså erbjuder våra pantmaskiner möjligheten att skänka panten till Barncancerfonden.

Tillsammans med våra kunder bidrog vi under 2020/21 med över 2,2 miljoner kronor till Barncancerfondens verksamhet.

Sveriges Stadsmissioner & Stockholms Stadsmission

Sveriges Stadsmissioner och Stockholms Stadsmission lindrar nöd genom att varje dag ge stöd till människor som lever i utsatthet. Stadsmissionerna arbetar med akuta insatser, som ett mål mat eller en sovplats, men också med stöd till varaktig förändring med samtal och motivation för människor i hemlöshet och social utsatthet. Stadsmissionerna finns i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. Läs mer om deras arbete här.

Matdonationer

Vi har ett flertal lokala och regionala samarbeten runt om i landet där mat som av olika anledningar är osåld men som fortfarande är fullt ätlig ges bort till människor som lever i utsatthet. I Stockholm, Göteborg och Malmö samarbetar vi med Allwin. Lidl-butikerna i Gävle samarbetar med Matakuten. Därtill finns det ett flertal lokala samarbeten.

Intresserad av samarbete?

Lidl Sverige vill gärna bidra med kunskap, gåvor och sponsring till initiativ som främjar hållbar utveckling, hälsa och integration. Om du företräder en organisation eller förening som har ett förslag inom detta område är du välkommen att i första hand kontakta din lokala Lidl-butik.

Har du förslag på mer omfattande samarbeten inom hållbarhetsområdet? Skicka gärna in en sammanfattning av din idé till hallbarhet@lidl.se.

Medlemskap och engagemang

Lidl Sverige är medlem i följande organisationer: Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel och i Supply Chain Initiative (det internationella initiativet för god affärssed). Lidl internationellt är medlem i BSCI (the Business Social Compliance Initiative), RSPO (Round Table for Sustainable Palm Oil), Supply Chain Initiative, Fur Free Retailer och Greenpeace - The Detox Commitment. Nyfiken och vill läsa mer om vad de olika engagemangen innebär? Klicka på länkarna nedan.