Kvinna och barn utanför Lidl-butik

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Vi tror på att högsta kvalitet till bästa pris är vägen till en hållbar framtid
Ingen kan göra allt, men några kan göra väldigt mycket. Är man som vi, en av världens största matvarukedjor, följer ett stort ansvar, men också fantastiska möjligheter. Vi har alltid gått vår egen väg. Vår modell går ut på att göra det mesta och bästa av alla resurser. Det gör att vi slösar mindre och åstadkommer mer. För även om vissa tycks vilja betala onödigt mycket för mat har ingen råd att slösa med framtiden. Vi tror på att högsta kvalitet till bästa pris är vägen till en hållbar framtid.

Vi jobbar därför med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, något du kan läsa om i vår åttonde hållbarhetsredovisning. Där beskriver vi våra fokus, resultat och mål – inte minst relaterat till vår klimatpåverkan och vårt stöd till svenska livsmedelsproducenter. Här kommer några höjdpunkter:

Klimatpåverkan från verksamheten mäts, minskas och kompenseras på ett unikt vis
Vårt arbete för energieffektivisering, högre andel fossilfria transporter och effektivare logistik ger resultat. Sedan 2016, när vi började mäta våra utsläpp, har utsläppen av växthusgaser minskat med 13 procent från driften av verksamheten samtidigt som vi under samma period ökat omsättningen med 48 procent. Utsläppen som vi inte kan reducera från driften av den svenska verksamheten kompenserar vi för sedan 2016. Något som vi var först med, och fortfarande är ensamma om.

Lidl Visby – världens första klimatneutrala handelsbyggnad
Den 25 juni 2020 öppnade Lidl Sverige upp dörrarna för världens första, enligt SGBCs standarder, klimatneutrala handelsbyggnad. Det är dessutom den allra första Lidl-butiken på Gotland. Butiken är byggd i trä och har fått de tuffa miljöcertifieringarna NollCO2 enligt Sweden Green Building Council (SGBC) och BREEAM-SE Excellent. För att lyckas med att utmaningen, att bygga en klimatneutral butik, har vi arbetat utifrån kriterierna i NollCO2. Detta innebär att arbeta med en begränsad koldioxidbudget och minimera utsläppen från exempelvis transporter, materialval och energianvändning. De utsläpp som uppstår under byggnadens livscykel kompenseras av solceller vi har på taket på vårt lager i Örebro, detta som ett led i att bidra till additionell klimatnytta i Sverige.

Visbybutiken är ett innovationsprojekt som gett oss unik insikt i uppförandet av klimatneutrala byggnader, en kunskap och erfarenhet som vi nu tar med oss in i det fortsatta arbetet där vi har som målsättning att uppföra samtliga nybyggnationer med låg klimatpåverkan.

Lidl Future Initiatives delade ute 11,3 miljoner genom Hållbarhetsakuten
Vi delade inom ramen för Lidl Future Initiatives Hållbarhetsakuten ut 11,3 miljoner kronor till 5 projekt som har stor potential för att skapa nya lösningar som kan göra livsmedelsystemet mer hållbar. Det är ett arbete som tar tid med som är nödvändigt för få till en hållbar utveckling. Det var särskilt viktigt att erbjuda förnyare sådant stöd under ett år som präglades av effekterna av en global pandemi.

2020 års utlysning genom Lidl Future Initiatives, Hållbarhetsakuten, sökte projekt som arbetar för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. Efter en intensiv ansöknings- och bedömningsprocess med rekordmånga projekt som sökt stöd, utsågs fem pristagare: Renahav Sverige AB, Inkonova AB och RISE, Robust Seed Technology A&F AB samt Saveggy AB och Lunds universitet. Under 2020 fick även Lidls kunder vara delaktiga genom att rösta på sitt favoritprojekt. Vinnaren av Lidls hedersutmärkelse är ”Svinn-labb” från Rädda barnen som belönas med 1 miljon kronor. Läs mer här: lidl.se/lfi

Vi satsar på solceller, snabbladdning och laddinfrastruktur
Under verksamhetsåret ökade antalet solcellsanläggningar från 8 till 15 butiker. Dessutom installerades en solcellsanläggning på Lidls nya huvudkontor i Barkarby. Butikernas solcellsanläggningar har under verksamhetsåret 20/21 genererat 720 808 kWh. Energin används i butikerna och överskottet säljs till elnätet.  Lidls nya logistikcentrum i Örebro har den hittills största solcellsanläggning med en förväntad produktion på 838 000 kWh per år.  Samtidigt har vi i butik haft en fortsatt satsning på utbyggnad av laddinfrastruktur. Åtta butiker har försetts med laddstationer vilket innebär att Lidl idag kan erbjuda snabbladdning på 17 olika orter i Sverige. Vi installerade även laddstationer på vårt nya huvudkontor i Barkarby som öppnade under våren 2021. Under året har vi även byggt en ny snabbladdare för ellastbilar vid vårt centrallager i Rosersberg.

Du hittar mer viktig läsning i Lidls Hållbarhetsredovisning 2020/2021. Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standards (alternativ Core) och är granskad av Ernst&Young.

Hållbarhetsredovisning 2020/21

Hållbarhetsredovisning 2019/20

Hållbarhetsredovisning 2018/19

Hållbarhetsredovisning 2017/18

Hållbarhetsredovisning 2016/17

Hållbarhetsredovisning 2015/16

Hållbarhetsredovisning 2014/15

Hållbarhetsredovisning 2013/14

 

Läs Schwarz-gruppens hållbarhetsredovisning där Lidl Sverige ingår

Här kan du ta del av Schwarz-gruppens hållbarhetsredovisning där Lidl Sverige ingår. Redovisningen är företagsgruppens första och täcker räkenskapsåren 2018 och 2019.