Kvinna och barn utanför Lidl-butik

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Vi tror på att högsta kvalitet till bästa pris är vägen till en hållbar framtid
Ingen kan göra allt, men några kan göra väldigt mycket. Är man som vi, en av världens största matvarukedjor, följer ett stort ansvar, men också fantastiska möjligheter. Vi har alltid gått vår egen väg. Vår modell går ut på att göra det mesta och bästa av alla resurser. Det gör att vi slösar mindre och åstadkommer mer. För även om vissa tycks vilja betala onödigt mycket för mat har ingen råd att slösa med framtiden. Vi tror på att högsta kvalitet till bästa pris är vägen till en hållbar framtid.

Vi jobbar därför med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, något du kan läsa om i vår nionde hållbarhetsredovisning. Där beskriver vi våra fokus, resultat och mål – inte minst relaterat till vår klimatpåverkan och vårt stöd till svenska livsmedelsproducenter. Här kommer några höjdpunkter:

Klimatpåverkan från verksamheten mäts, minskas och kompenseras på ett unikt vis
Vårt arbete för energieffektivisering, högre andel fossilfria transporter och effektivare logistik ger resultat. Sedan 2016, när vi började mäta våra utsläpp, har utsläppen av växthusgaser minskat med 16 procent från driften av den svenska verksamheten. Trots att Lidl Sverige under det gångna året ökade sin omsättning med 7 procent minskade utsläppen från driften av verksamheten (i ton CO2e) med 4 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Utsläppen från driften av den svenska verksamheten som vi ännu inte lyckats reducera kompenserar vi för. Något som vi var först med bland våra konkurrenter på den svenska livsmedelsbranschen, och fortfarande är ensamma om.

Fossilfria transporter
Lidl Sverige antog 2018 som första dagligvarukedja Fossilfritt Sveriges Transportutmaning. Målet är att köra helt fossilfria transporter år 2025. Lidl Sverige skärper successivt kraven på de externa åkerier som vi anlitar. Vår ambition och målsättning är att köra helt fossilfria transporter år 2025. Med takten som vi expanderar de elektriska transporterna har vi sett ett behov av att förändra mätmetoden för målsättningen. I år rapporterar vi andel fossilfria kilometer till skillnad från föregående år då vi rapporterade andel fossilfria drivmedel räknat per liter, med den förändrade mätmetoden inkluderar vi även den elektriska flottan. Sett till totala flottan kördes under det gångna året 82 procent av transportsträckan på fossilfritt drivmedel.

Ökad andel av hållbarhetsmärkta produkter
Lidl Sverige bidrar till en mer hållbar produktion, bland annat genom att utöka vårt sortiment med hållbarhetsmärkta varor. Under föregående affärsår ökade företaget andelen hållbarhetsmärkta varor i det fasta sortiment med egna märkesvaror till 23 procent. I början av 2022 var dessutom över 300 av Lidls produkter Fairtrade-certifierade och Lidl är därmed den livsmedelskedja som har flest antal Fairtrade-certifierade produkter i Sverige. Drygt 23 procent av Lidls livsmedelsleverantörer var i slutet av affärsåret verksamma i Sverige och 328 (280) produkter är märkta med Från Sverige. Det innebär att råvaran är från Sverige, att det är mjölk från Sverige, kött från Sverige eller svensk fågel.

Fokus på minskad plastanvändning
Ett av Lidls stora fokusområden globalt är minskad plastanvändning i hela produktionskedjan. 2017 satte företaget målet att minska plasten i förpackningarna till egna varumärken med 20 procent (i relation till netto varuvärdet) till 2025. Målet har dock uppfyllts redan i år, genom en minskad plastanvändning med närmare 24 procent (i relation till netto varuvärdet).

Lidl Sverige har även som mål att öka andelen återvunnen plast i våra förpackningar och har finansierat ett projekt för ökad återvunnen plast som resulterade i en unik förpackning, som till viss del består av återvunnen konsumentplast. Det är den första förpackningen i sitt slag. En livsmedelsförpackning med återvunnen plast som cirkulerat i samhället. För att vi ska kunna nå vårt mål om 100 procent återvunnen eller förnybar plast 2030, så krävs lösningar för att inkorporera återvunnen konsument-plast i förpackningar på ett livsmedelssäkert sätt.

Du hittar mer viktig läsning i Lidls lagstadgade Hållbarhetsrapport 2022/2023 som är granskad av Ernst&Young. 

Hållbarhetsrapport 2022/23

Hållbarhetsredovisning 2021/22

Hållbarhetsredovisning 2020/21

Hållbarhetsredovisning 2019/20

Hållbarhetsredovisning 2018/19

Hållbarhetsredovisning 2017/18

Hållbarhetsredovisning 2016/17

Hållbarhetsredovisning 2015/16

Hållbarhetsredovisning 2014/15

Hållbarhetsredovisning 2013/14

 

Läs Schwarz-gruppens hållbarhetsredovisning:

Här kan du ta del av Schwarz-gruppens hållbarhetsredovisning där Lidl Sverige ingår.