Hållbarhetsredovisning

Lidl är en utmanare att räkna med inom den svenska dagligvarubranschen. Sedan 2003 har vi vuxit markant genom att erbjuda högsta kvalitet till bästa pris. En självklarhet för oss är att bidra till ett mer hållbart samhälle och att möjliggöra klimatsmart konsumtion. I hållbarhetsredovisningen hittar du mer information om oss och hur vi jobbar för att förverkliga ambitionen att bli branschledande inom hållbarhet.

 

Årets hållbara hits:

 • Ökar omsättningen med 8,8 procent samtidigt som utsläppen av koldioxid från driften av verksamheten minskar med 4,6 procent.
 • Redovisar vårt matsvinn med total transparens. Matsvinnet uppgick till 5 873 ton under verksamhetsåret vilken är en minskning med 21 procent.
 • 937 ton ätbar mat räddas från att kastas, vilket motsvarar cirka 2 000 000 måltider. Matsvinnskonceptet ”Ta vara på" är utrullat i samtliga butiker.
 • Minskar plasten i ett flertal förpackningar och/eller ställer om till återvunnen plastråvara.
 • Slutar sälja engångsprodukter av plast.
 • Delar genom LidlFutureInitiatives ut 10 miljoner kronor till projekt kopplat till samhällets plastutmaning.
 • Minskar snittavståndet till butik med 16 procent genom nytt centrallager i Örebro.
 • Genomför under året energibesparingsåtgärder som minkar energiförbrukningen med 9,5 miljoner kWh.
 • Fortsätter satsning på laddstolpar och solceller.
 • Bygger en butik i Visby utifrån unik certifiering för klimatneutrala byggnader, NollCO2.
 • Publicerar namnen på de cirka 650 produktionsanläggningarna som producerar textilier och skor under eget varumärke.
 • Startar ett pilotprojekt kring en textilkollektion med biologiskt nedbrytbar textiltryckfärg, certifierad enligt Cradle to Cradles™, och byter till mer miljövänlig LENZING EcoVero viskos i våra textilier.
 • Klimatkompenserar för fjärde året i rad för utsläppen från driften av verksamheten.
 • Skänker tillsammans med kunder uppemot 4 000 julklappar som delas ut via Allwin till hjälporganisationer och kyrkor.
 • Vinner Årets hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan och Årets ekobutik på Ekogalan.

 

Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standards (alternativ Core) och är granskad av EY.

 

Hållbarhetsredovisning 2019/20

Hållbarhetsredovisning 2018/19

Hållbarhetsredovisning 2017/18

Hållbarhetsredovisning 2016/17

Hållbarhetsredovisning 2015/16

Hållbarhetsredovisning 2014/15

Hållbarhetsredovisning 2013/14

 

Läs Schwarz-gruppens hållbarhetsredovisning där Lidl Sverige ingår

Här kan du ta del av Schwarz-gruppens hållbarhetsredovisning där Lidl Sverige ingår. Redovisningen är företagsgruppens första och täcker räkenskapsåren 2018 och 2019.