Lidls arbete med plast


Plast är ett tåligt och flexibelt material som kommer med både för- och nackdelar. Det skyddar maten vi äter, förlänger produkters hållbarhet men tåligheten gör att den tar lång tid att bryta ned och vi ser allt mer plast i naturen. Därför måste vi se till att rätt förpackning används på rätt plats och att onödig plast tas bort. Den som för in plast på marknaden har också ansvar för dess fortsatta användning. Därför har Lidl under många år varit särskilt engagerade i att samla in, sortera och återvinna plast.

En del av något större

Lidl Sverige är en del av något större. Vi finns representerade i stora delar av världen och har ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att genomföra förändringar som har en positiv miljöpåverkan. När butiker i flera länder går samman för att minska plastanvändningen så får våra insatser stor global effekt. Tillsammans gör vi skillnad, verklig skillnad.

REset plastic

REset plastic – Vår plaststrategi

För att uppnå bästa möjliga effekt har en gemensam plaststrategi arbetats fram för företagen inom Schwarz-gruppen som Lidl Sverige är en del av. Visionen är ”mindre plast – slutet kretslopp”. Strategin, REset Plastic, är indelad i följande fem områden:

REduce – Vi minskar plasten där det är möjligt, inte bara i förpackningar.

REdesign – Vi gör produkter och förpackningar i plast återvinningsbara och sluter kretsloppet.

REcycle – Vi samlar in, sorterar och återvinner plast och sluter därmed kretsloppet.

REmove – Vi stödjer rensningen av plastskräp från hav och land.

REsearch – Vi investerar i forskning och utveckling av innovativa lösningar för återvinning samt utbildar om återvinning.

Lidls plastmål

Vi arbetar i första hand för att minska och ta bort onödig plast i våra förpackningar. Nästa steg är att plastförpackningarna ska vara materialåtervinningsbara och tillverkade av återvunnen eller förnybar plastråvara. Vi jobbar aktivt för att kunna nå dessa mål, som alla är satta med hänsyn till andra miljömål, exempelvis matsvinn:

•    Ingen svart plast i EMV förpackningar till 2021
•    20% minskad plastanvändning till 2025, med fokus på EMV förpackningar (basår 2017)
•    100% maximalt materialåtervinningsbara EMV förpackningar 2025
•    20% återvunnen råvara i EMV förpackningar 2025

Utöver de mål som vi satt upp gemensamt inom Schwarz-gruppen har Lidl Sverige även tillsammans med övriga medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel satt upp två plastmål. Det ena är likvärdigt med ett av Schwarz-målen, nämligen att alla konsumentförpackningar av plast är materialåtervinningsbara år 2025. Det andra gemensamma målet inom Svensk Dagligvaruhandel är en fortsättning på det sista Schwarz-målet, nämligen att ha:

•    100% återvunnen eller förnybar råvara i plastförpackningar 2030

Lidl Future Initiatives

Lidl Sverige vill vara med och driva i utvecklingen mot hållbara och framtida lösningar. Genom Lidl Future Initiatives och ”Plastutmaningen” 2019 delade Lidl Sverige ut totalt 10 miljoner kronor till fem initiativ som främjar cirkulär plastanvändning och beteendeförändring hos konsumenterna. Projekten handlar exempelvis om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. Utlysningen var öppen för högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut. Läs mer: lidl.se/LFI.

REmove - Lidl vill hålla Sverige rent!

Som en del av vår globala plaststrategi vill vi på Lidl vara med och minska mängden skräp på land och i våra hav. Genom Lidls globala plaststrategi och aktivitetsområdet REmove vill Lidl bidra till att plast som hamnat i naturen ska plockas upp för att återföras till återvinningssystemet. Genom Schwarz-gruppen stöttar Lidl bland annat projekt som bidrar till utveckling av avfallshanteringssystem globalt och upprensning av floder i Indonesien. Nationellt stöttar Lidl Sverige Håll Sverige Rent.

Håll Sverige Rent-dagen

Den 18 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2021. Då samlas hela Sverige, gammal som ung och plockar allt skräp vi ser. Över 80 000 skräpplockare var anmälda till förra årets Håll Sverige Rent-dag och i år är målet ännu fler. Håll Sverige Rent-dagen är dessutom en del av World Cleanup Day. Miljontals människor över hela världen är alltså ute samma dag och plockar skräp och det vill vi på Lidl vara en del av.

Så kan Lidls kunder och medarbetare delta:

Lidls kunder möts nu av en skylt i 15 av våra butiker där de genom QR-kod kan anmäla sig till Håll Sverige Rent-dagen lördagen den 18/9. Har du inte vägarna förbi en av våra butiker listade nedan kan du anmäla dig på Håll Sverige Rents hemsida.

 De femton butiker som det går att anmäla sig direkt i butik är: Jönköping Huskvarna, Karlstad Våxnäs, Jönköping Ekhagen, Karlstad Södra Kroppkärr, Örebro Grenadjären, Kvillebäcken, Bergsjön, Angered, Malmö Knivgatan, Malmö Delsjögatan, Spånga, Ekerö, Östersund, Rågsved samt Barkarby.

Det här är Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som grundades 1983 för att motverka nedskräpning, främja återvinning samt öka individers och organisationers miljöansvar. Håll Sverige Rent har ett nationellt fokus på nedskräpningsfrågan och ett mål är att minska nedskräpningen med 50 procent till 2025.