Frukt

Kvalitet för alla

Märkningar

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder ett brett utbud av miljömärkta och etiskt märkta varor. Därför har vi satt upp tydliga mål för en högre andel certifierade produkter. Vi har ett stort urval av MSC-märkt fisk, liksom ett växande ekologiskt och Fairtrade-märkt sortiment.

kravmärkning

Miljömärkningar

KRAV

KRAV-märkningen innebär att odlingen är ekologisk och har höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Märkningen ses som en av Sveriges mest kända miljömärkningar och har strängare krav en EU-ekologiskt. KRAV har som vision att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar samt tillgodoser de behov som finns idag utan att riskera kommande generationers behov.

EU-lövet

EU-lövet

EU-lövet är EU:s märkning för ekologiskt jordbruk. Alla varor under märkningen är certifierade. Minst 95 procent av produktens innehåll har producerats ekologiskt. Varje år kontrolleras djurens förhållanden och medicinering.

MSC

MSC – Marine Stewardship Council

MSC arbetar med organisationer och företag för att främja hållbart fiske. Märkningen visar vilka verksamheter som utför ett hållbart och ansvarsfullt fiske. MSC:s vision är att skydda beståndet av fisk och skaldjur som finns i haven för framtida generationer. Många människor arbetar inom fiskeindustrin och är beroende av fisket för sin försörjning, vilket är en ytterligare anledning för MSC att stödja de som arbetar hållbart inom industrin.

ASC

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC främjar metoder för att minimera miljö och sociala avtryck från kommersiell odling av fisk och skaldjur. Att följa ASC-standarder visar att vattenbruk kan vara hållbara, socialt ansvarsfulla och en mer miljövänlig och välskött industri. ASC ser att de skapar motivation, vilket genererar fleranledningar till att belöna ansvarsfulla metoder.

Bra Miljöval

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning, och är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Bra Miljöval utgår från miljöns och hälsans bästa och märker produkter och tjänster inom åtta olika verksamhetsområden, däribland kemiska och kosmetiska produkter. Bra Miljöval garanterar bland annat att de ämnen som ingår i produkten genererar en låg giftighet i vattenmiljön och att den därmed är lätt att bryta ner.

EU-Ecolabel och Svanen

EU-Ecolabel och Svanen

EU-Ecolabel är EU:s miljömärkning och Svanen är den motsvarande officiella nordiska miljömärkningen. Båda märkningarna syftar till att underlätta en hållbar konsumtion samt att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv. Den överordnade visionen för båda märkningarna är ett hållbart samhälle ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Kraven ser olika ut för olika varor och tjänster. Kraven kan innefatta regler om innehåll, användningen av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark samt avfallshantering.

FSC

FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Detta genom sitt certifieringssystem FSC.

Trygg Textil

Trygg textil

En certifiering med Oeko-Tex® innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Oeko-Tex® standard 100 är det mest kända och spridda varumärket i världen och därför också världens ledande märkning för textilier, läder, tillbehör och producenter som provats med avseende på hälsofarliga ämnen. Oeko-Tex är ett internationellt kontrollorgan för textilier och som skall garantera att kläderna inte innehåller några skadliga tillsatser som kan vara farliga för hud och hälsa.

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Svalanmärkningen delas in i fem olika kategorier med specifika kriterier: kem-tekniska produkter, kuddar och täcken, tvättmaskiner, dammsugare och luftrenare.

Fairtrade

Etiska märkningar

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som genom kriterier, kontroller och stöd för hållbar utveckling ger människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrades råvaruprogram

Fairtrades råvaruprogram

Fairtrades råvaruprogram har fokus på råvarorna bomull, kakao och socker. Råvaruprogrammet innebär att kakaon är handlad enligt de internationella Fairtrade-kriterierna.

UTZ

UTZ

UTZ är en ideell organisation och märkningen syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar produktion av kaffe, kakao, te, roiboos-te, palmolja och bomull. Genom utbildning och information har jordbrukarna möjlighet att förbättra sin produktivitet, produktkvalité och effektivitet med omsorg om människor och miljö. Det ger dem möjlighet att producera större volymer till lägre kostnader och höjer levnadsstandarden i jordbrukssamhällen.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Produkter som är märkta med Rainforest Alliance-sigillet framställs på, eller innehåller ingredienser som kommer från, Rainforest Alliance-certifierade odlingar eller skogsbruk. Dessa odlingar och skogsbruk sköts enligt stränga krav på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet. Våra krav har utformats för att skydda och bevara djur och natur, jordar och vattendrag samt för att skydda arbetare, deras familjer och det lokala samhället för att förbättra deras levnadsförhållanden och på så vis uppnå äkta, långsiktigt hållbara lösningar.

Rainforrest Alliance

Rainforest Alliance

År 2018 gick märkningarna Rainforest Alliance och UTZ samman och 2020 släppte de en gemensam märkning: Rainforest Alliance. De arbetar tillsammans med jordbrukare, skogssamhällen, företag och konsumenter i 70 länder. Genom utbildning och information har anslutna jordbrukare möjlighet att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet och effektivitet med omsorg om människor och miljö. Det ger dem möjlighet att producera större volymer till lägre kostnader och höjer levnadsstandarden i jordbrukssamhällen. Grodan i Rainforest Alliance-märkningen är en indikator för dig som konsument att jordbrukare och företag har vidtagit åtgärder för att göra produkten mer hållbar för att skapa en bättre framtid för människor och natur.

Från Sverige

Ursprungsmärkningar

Från Sverige

Med den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige blir det enklare för dig att hitta svenskproducerad mat och dryck när du handlar. Märkningen är ett gemensamt initiativ från branschorganisationerna Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), och börjar lanseras i svenska matbutiker från den 20 april 2016. För kött och charkuterier används märket Kött från Sverige (se nedan).

Kött från Sverige

Kött från Sverige

Den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige hjälper konsumenterna att göra aktiva och medvetna val i butikens kött- och charkuteridisk. Märket visar att köttet i produkten kommer från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Produkten är även förädlad och förpackad i Sverige. Märkningen lanserades i svenska matbutiker den 20 april 2016.

Svensk fågel

Svensk fågel

Det blågula ursprungsmärket garanterar att kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. De kyckling- och kalkonprodukter som är märkta med detta blågula Svensk Fågel-märke, ska vara producerade enligt de kvalitetskrav och kvalitetsprogram som drivs av den svenska fågelbranschen. Dessa krav och program omfattar sådant som djurhälsa, smittskydd, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Den svenska fågelbranschen har också fler olika policykrav. När det gäller kycklingfodret gäller till exempel att fiskmjöl inte får användas och att fodret endast får innehålla soja som är GMO-fri. Kraven handlar även om att användningen av antibiotika ska vara restriktiv.